ม.3 คาบที่ 6 OT23103 Information Technology

สัปดาห์ที่ 6.pptx

คลิกดาวน์โหลดไฟล์เพาเวอร์พอยต์ด้านบน ไปดูเลย ห้องที่ยังไม่เรียน ก็ดูได้เลยเลคเชอร์ตามนี้

และจดที่ครูอธิบายเพิ่มเติม

คราวหน้าจะมีตัวอย่างงานให้ดู

 

โฆษณา

ม.6/6 คาบที่ 10 – OT30215 Content management system websiter (ใส่กล่อง like ลงในเว็บ wordpress ของเรา)

6ทับ6 ครั้งที่10 วิธีการเพิ่มกล่อง like แฟนเพจเฟซบุ๊ค.pptx

ดาวน์โหลดเพาเวอร์พอยต์ด้านบนไปดู แล้วทำตามได้เลย

ใครไม่มีแฟนเพจเป็นของตนเอง

ให้ใช้

แฟนเพจครูแอมสอนคอมพิวเตอร์

https://www.facebook.com/kruamteachcomputer/

หรือ

แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

https://www.facebook.com/PWschoolLibrary/

หรือ

แฟนเพจบันทึกรักกการอ่าน

https://www.facebook.com/buntuekrakkarnarn

เป็นต้น

 

ทำเสร็จแล้ว ส่งงาน (link เว็บ) บนหน้าวอลเลยนะ   ครูจะไปกดตรวจให้