รวมภาพกิจกรรม ช่วง 19 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2560

am5

am3am1am2

แจกสมุด ม.ต้น

ตั้งแต่ 21-26 เมษายน 2560

แจกสมุด ม.ปลาย

27 เมษายน 2560

สอนปรับพื้นฐาน

21 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560

คุมกิจกรรมระเบียบ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 มีการแจกหนังสือเรียน ม.1/7-1/13

คุมกิจกรรมระเบียบ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 มีการเล่นเกมนันทนาการ

โฆษณา