ประวัติของครูแอม


ประวัติของครูแอม

  1. ชื่อสกุล : นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร
  2. ชื่อเล่น : แอม (แอมแปร์ แต่คนชอบเรียก แอ๋ม ออม เอม ???)
  3. วันเดือนปีเกิด : วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2528
  4. ภูมิลำเนา : สมุทรปราการ
  5. อาชีพที่อยากทำ : เจ้าของสวน ที่ปลูกของกินมากมาย
  6. ความสามารถพิเศษ : ลีลาศ เต้นแจ๊ซ แต่งเพลง ร้องเพลง ร้องคอรัส เล่นคีย์บอร์ด เปียโน (ลืมหมดแล้ว 555)
  7. ถ้าทำเว็บไซต์นักเรียนจะทำเรื่องอะไร (เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจเป็นพิเศษ) : ถ้าครูเป็นนักเรียน ครูอยากทำเว็บไซต์สอนทำอาหารง่าย ๆ ทำได้ในไม่กี่นาที กินอร่อย ทำขายได้ เพราะครูชอบกิน
  8. ของขวัญวันเกิดที่อยากได้ : มือถือใหม่ เพราะ มือถือจะพังแล้ว
  9. คติประจำใจ : แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน
  10. ความคาดหวังในวิชานี้ : จะสอนให้นักเรียนประยุกต์ใช้งานได้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อการแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ในตัวของนักเรียนทุกคน
โฆษณา