มาฝึกเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปไม่ต้องมากมาย แต่ใช้ประโยชน์ได้แน่นอน กันดีกว่านักเรียน

ครูจะฝึกให้นักเรียนของครู สามารถเป็นช่างภาพ ถ่ายรูปเหตุการณ์ต่าง ๆ แทนครูได้ 

เราจะมาช่วยกันคิด ถ้าใครคิดเพิ่มได้อีก ตอบในแฟนเพจครูแอมสอนคอมพิวเตอร์ได้เลย

ภาพสำคัญที่ควรถ่าย

1. ป้ายชื่องาน แบบอ่านได้ชัดเจน

2. ถ่ายฉาก / บรรยากาศการจัดงานทุกมุม อย่างน้อย 4 ทิศ (ซ้ายขวาหน้าหลัง) ถ้ามีประดับหลังคา กับพื้น ก็ถ่ายมาเป็น 6 ทิศ 

3. ถ่ายประธานในพิธี (ต้องพิจารณาว่าเป็นงานอะไร ถ้างานบุญ ก็ตามถ่ายท่าน ตอนจุดธูปเทียน ตอนกราบ ตอนกล่าวให้โอวาท) ต้องนั่งจดเป็นงาน ๆ ไป ว่างานนั้น ๆ จะมีพิธีอะไรบ้าง ถ่ายเก็บให้ครบทุกช่วงพิธี

4. ถ่ายแขกในงาน

5. ถ่ายบรรยากาศในงาน เน้นทั้งภาพโดยรวม ภาพหมู่ ภาพเดี่ยว

จดไว้ว่างานนี้ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตากล้อง ควรจะต้องถ่ายรูปอะไรบ้าง อย่างน้อย 30 รูป อย่างมาก 300 รูป พยายามจดออกมา ใส่กระดาษ ถ่ายอะไรไปแล้ว ก็ขีด

มาดูตัวอย่าง พอดีครูเจอจากหนังสือนี้ (ไปหาอ่านซะ เป็นหนังสือที่ดีมาก ๆ)

จากภาพ คุณพี่แพนจะบอกเลยว่าถ้าจะขายรถ ต้องถ่ายภาพอะไรบ้าง แบบนี้คือดีมาก ๆ ไม่ต้องถ่ายสะเปะสะปะ

โฆษณา